Ανάλυση παραγόντων του κόστους παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Επιχειρήσεις

Αποτελεσματική και σημαντική ανάλυση παραγόντωντο κόστος παραγωγής σας επιτρέπει να εξερευνήσετε όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμό του κόστους παραγωγής. Περιλαμβάνει τη μελέτη των σταθερών παραγόντων και μεταβλητών, καθώς και τη σχέση μεταξύ τους. Οι τρέχουσες τάσεις στην ανάπτυξη των σχέσεων της αγοράς αποδεικνύουν πειστικά την αυξανόμενη επιρροή ενός τέτοιου δείκτη, όπως η ανταγωνιστικότητα των αγαθών που αντιπροσωπεύει η επιχείρηση στη σχετική αγορά.

Οι μελέτες δείχνουν ότι, αν η ανταγωνιστικότητα των αγαθών τείνει να μειωθεί, τότε μεταξύ των κύριων αιτιών αυτής της διαδικασίας σε μικροοικονομικό επίπεδο είναι:

 • ανεπαρκής προσαρμογή της επιχείρησης στην αγορά ·
 • μείωση του εσωτερικού ανταγωνισμού ·
 • παθητική στρατηγική της επιχείρησης, περιορίζοντας την καινοτόμο και επενδυτική της δραστηριότητα (περιορίζοντας την εισαγωγή μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των αγαθών) ·
 • ηθική και φυσική υποβάθμιση του εξοπλισμού ·
 • έλλειψη επαγγελματισμού στη διοίκηση της εταιρείας.
 • χαμηλό επίπεδο κινήτρων του προσωπικού για αποτελεσματική εργασία ·
 • υψηλό επίπεδο έντασης πόρων των προϊόντων που παράγονται στο κόστος παραγωγής ·
 • στρατηγική τιμολόγησης κόστους.

Η σύγχρονη ανάλυση παραγόντων του κόστους παραγωγής και το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς του μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε τους ακόλουθους τομείς αύξησής του:

 • ορθολογική χρήση πόρων που παρέχουν πλεονεκτήματα στην αγορά ·
 • τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ατμόσφαιρας ·
 • ανάπτυξη και εφαρμογή ανταγωνιστικών στρατηγικών από τις επιχειρήσεις ·
 • δραστηριότητες μάρκετινγκ για τη δημιουργία ζήτησης για το προϊόν ·
 • παροχή της επιχείρησης πόρων και πληροφοριών ·
 • η ανάπτυξη του πνευματικού δυναμικού στη σύνθεση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, η υλοποίηση των οποίων εξασφαλίζει την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ·
 • η εισαγωγή επιστημονικών ανακαλύψεων, εφευρέσεων, η χρήση τεχνολογικών καινοτομιών που διεγείρουν την αυξημένη ζήτηση για νέα προϊόντα,
 • δημιουργώντας τέτοιες συνθήκες για το σχηματισμόοικονομική ελευθερία και τιμολόγηση της αγοράς, που επιτρέπουν στην εταιρεία με περιορισμένους πόρους να λύσει αποτελεσματικά τρία σημαντικά προβλήματα της οικονομίας: τι, πώς και για ποιον θα παράγει?
 • σχεδιασμός του κόστους παραγωγής ·
 • βελτίωση των συστημάτων και των στρατηγικών των κυβερνητικών ρυθμίσεων.

Ανάλυση παραγόντων του κόστους παραγωγήςδείχνει ότι η διαχείριση της ανταγωνιστικότητας των αγαθών στις επιχειρήσεις βασίζεται στον προγραμματισμό, την προώθηση και την αξιολόγηση του επιπέδου της, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της συνολικής απόδοσης (οικονομική και χρηματοοικονομική θέση, τεχνική και τεχνολογική κατάσταση, επίπεδα παραγωγής και διαχείρισης). Όλα αυτά με κρατική στήριξη μας επιτρέπουν να διαμορφώσουμε ένα σύστημα που να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος, το οποίο περιλαμβάνει:

 1. δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της κοινωνικής και της κοινωνικής συνοχήςτεχνικό και τεχνολογικό επίπεδο της επιχείρησης (ενίσχυση της βάσης καινοτομίας και βελτίωση της οργάνωσης της καινοτομίας, επιτάχυνση της υλοποίησης της επενδυτικής πολιτικής σύμφωνα με τις προτεραιότητες της επιχείρησης, ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος κατάρτισης του προσωπικού, βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, μετάβαση σε σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης του κόστους των προϊόντων, διαχείριση ποιότητας προϊόντων και εργασίας · πιστοποίηση προϊόντων και τυποποίηση) ·
 2. την ανάπτυξη οικονομικών, τεχνικών, οργανωτικών και κοινωνικών μέτρων (τα οποία η βασική ανάλυση του κόστους παραγωγής περιλαμβάνει ως βασικό στοιχείο) τη μείωση της έντασης και του κόστους των πόρων ·
 3. βελτίωση της εξυπηρέτησης, οργάνωση της διαφήμισης και έρευνα αγοράς αγαθών.
 4. εισαγωγή ενός νέου συστήματος διαχείρισηςμε την οργάνωση αποτελεσματικών δραστηριοτήτων όλων των εργαζομένων για την επίλυση προβλημάτων ποιότητας προϊόντων · τη δημιουργία δημιουργικών ομάδων και «κέντρων ευθύνης» · σχεδιασμός του κόστους παραγωγής. μέτρα για τη διασφάλιση της δυναμικής ανάπτυξης της επιχείρησης.

Στις συνθήκες της αγοράς, ανάλυση κόστους μελαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της ανταγωνιστικότητας σας επιτρέπει να καθορίσετε με ακρίβεια τις τάσεις στη δυναμική του δείκτη, να δώσετε μια αντικειμενική και ολοκληρωμένη αξιολόγηση του έργου της επιχείρησης.

Σχόλια (0)
Προσθέστε ένα σχόλιο