Σκυρόδεμα B15 και η χρήση του στην κατασκευή

Αρχική οικειότητα

Σκυρόδεμα στις 15

Το βασικό τεχνικό χαρακτηριστικό που επηρεάζειόπου εφαρμόζεται το σκυρόδεμα B15, είναι ο συντελεστής αντοχής. Όλες οι άλλες ιδιότητες εξαρτώνται κυρίως από τον τύπο του χρησιμοποιούμενου μείγματος. Για παράδειγμα, με χαμηλή συγκέντρωση τσιμέντου, οι παράμετροι δυσκαμψίας μπορεί να ποικίλουν. Η πυκνότητα μιας τέτοιας σύνθεσης χαρακτηρίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από ένα πληρωτικό, το οποίο προστίθεται υπό μορφή ασβεστολιθικού, χαλικιού ή γρανίτη θρυμματισμένης πέτρας. Η τελευταία επιλογή θεωρείται ότι είναι η πιο ακριβή, έτσι με την εφαρμογή της, το σκυρόδεμα B15 σπάνια εκτελείται. Η τιμή σε αυτή την περίπτωση αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό. Εάν ακολουθείται αυστηρά ο τύπος, το περιεχόμενο διαφόρων προσμείξεων και άλλων εγκλείσεων αποκλείεται κατά την προετοιμασία.

Σε αντίθεση με τα βαριά ανάλογα, το σκυρόδεμα B15πρακτικά δεν απαιτεί τη συμπερίληψη ειδικών προσθέτων. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα συστατικά που εμποδίζουν την κατάψυξη του τελικού μείγματος. Η αντοχή αυτής της σύνθεσης θεωρείται επαρκής για την κατασκευή σκυροδέματος, την ανέγερση θεμελίων και μονοπατιών. Πολύ συχνά χρησιμοποιείται στην κατασκευή οδικών πλακών, καθώς και σε μπλοκ του FBS. Στην ατομική κατασκευή χρησιμοποιείται ενεργά για τη χύτευση διαφόρων τύπων θεμελίων και την ανέγερση βοηθητικών χώρων.

Σκυρόδεμα κλάσης 15
Μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη κλάση B15 έχει γίνει μίααπό τις πιο απαιτητικές σε χαμηλές κατασκευές. Είναι αυτός που γίνεται απαραίτητος βοηθός στην κατασκευή προαστιακών κτιρίων, παρέχοντας πολύ καλή ποιότητα για μια μικρή τιμή. Έτσι, το κύριο πλεονέκτημα ενός συγκεκριμένου μείγματος αυτής της κατηγορίας είναι η συγκριτική φθηνότητα με εξαιρετικά χαρακτηριστικά αντοχής.

Όταν αυτο-κατασκευή ενός σπιτιού ήοποιαδήποτε άλλη δομή, οι ποσοστιαίες αναλογίες των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του μείγματος πρέπει να είναι γνωστά. Η αναλογικότητα όλων των συνιστωσών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της κατασκευής θεμελίων, διότι λειτουργεί ως βάση κάθε κτιρίου. Για να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ολόκληρης της δομής, θα πρέπει να φροντίσετε το θεμέλιο, προετοιμάζοντας σωστά το σκυρόδεμα B15. Καλή ποιότητα κατέχεται από τα θεμέλια λωρίδων, αλλά υπάρχουν επιλογές με τη μορφή σκυροδέματος κολώνες ή μπλοκ.

Σκυρόδεμα σε τιμή 15
Η σύνθεση οποιουδήποτε μίγματος σκυροδέματος περιλαμβάνει: νερό, πλήρωσης και στυπτικό. Το τσιμέντο είναι το τελευταίο συστατικό. Η δημιουργία μιας ποιοτικής σύνθεσης μπορεί να εγγυηθεί μόνο το σήμα M200 και άνω, αν και για ένα μικρό εξοχικό σπίτι, το M150 είναι επίσης κατάλληλο. Κατά κανόνα, για μια μονάδα τσιμέντου υπάρχουν τρεις ή τέσσερις μονάδες άμμου και η ίδια ποσότητα πλήρωσης. Όταν παρασκευάζεται το σκυρόδεμα B15, δεν επιτρέπεται η περιεκτικότητα σε άλλες ακαθαρσίες με τη μορφή γρασιδιού, εδάφους και άλλων ξένων εγκλεισμάτων. Είναι επιθυμητό να υπάρχει ένας μπετονιέρα για να αναμιχθεί ποιοτικά το μείγμα. Χειροκίνητα για να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα είναι αρκετά προβληματική. Όλα τα συστατικά που συνθέτουν τη σύνθεση είναι όλα τα υλικά σιτηρών, τα οποία αναγκαστικά πρέπει να γεμίζουν ομοιόμορφα όλα τα κενά.

Σχόλια (0)
Προσθέστε ένα σχόλιο