Οι κύριες σφαίρες της κοινωνίας

Νέα και Κοινωνία

Οι σφαίρες της κοινωνίας είναι ένα σύνολο σχέσεων βιώσιμης φύσης μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών αντικειμένων.

Κάθε κοινωνική σφαίρα περιλαμβάνει κοινωνικάτων θεσμών, ορισμένων τύπων ανθρώπινων δραστηριοτήτων (για παράδειγμα: θρησκευτικών, πολιτικών ή εκπαιδευτικών) και των καθιερωμένων σχέσεων μεταξύ των ατόμων.

Οι κύριες σφαίρες της κοινωνίας. Τύποι:

 • κοινωνικά (έθνη, λαοί, τάξεις, ομάδες ηλικίας φύλου και άλλες) ·
 • οικονομικές (παραγωγικές σχέσεις και δυνάμεις) ·
 • πολιτικά (κόμματα, πολιτεία, κοινωνικοπολιτικά κινήματα) ·
 • (ηθική, θρησκεία, τέχνη, επιστήμη και εκπαίδευση).

Κοινωνική σφαίρα

Η κοινωνική σφαίρα είναι ένα σύνολο σχέσεων,επιχειρήσεις, βιομηχανίες και οργανώσεις που συνδέονται και καθορίζουν το επίπεδο και τη ζωή της κοινωνίας και την ευημερία της. Στον τομέα αυτό, καταρχάς, η εξάρτηση των υπηρεσιών - πολιτισμός, παιδεία, υγεία, φυσική κουλτούρα, κοινωνική ασφάλιση, δημόσια εστίαση, μεταφορές επιβατών, δημόσιες υπηρεσίες, επικοινωνίες.

Η έννοια της "κοινωνικής σφαίρας" έχει διαφορετικές έννοιες,αλλά είναι όλοι σχετικοί. Στην κοινωνιολογία - αυτή είναι η σφαίρα της κοινωνίας, η οποία περιλαμβάνει διαφορετικές κοινωνικές κοινότητες και στενούς δεσμούς μεταξύ τους. Στην πολιτική επιστήμη και την οικονομία - αυτό είναι ένα σύνολο βιομηχανιών, οργανισμών και επιχειρήσεων, το καθήκον του οποίου είναι να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας.

Η σφαίρα αυτή καθεαυτή περιλαμβάνει διαφορετικές κοινωνικές κοινωνίες και τις σχέσεις μεταξύ τους. Κάνοντας μια συγκεκριμένη θέση στην κοινωνία, ένα άτομο εισέρχεται σε διαφορετικές κοινότητες.

Οικονομική σφαίρα

Ο οικονομικός τομέας είναι ένα σύνολο σχέσεωνμεταξύ των ανθρώπων, η εμφάνιση των οποίων οφείλεται στη δημιουργία και την κυκλοφορία διαφόρων υλικών αγαθών. Αυτός είναι ο χώρος ανταλλαγής, παραγωγής, κατανάλωσης και διανομής υπηρεσιών και αγαθών. Ο τρόπος παραγωγής και διανομής του υλικού πλούτου είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει τις ιδιαιτερότητες των οικονομικών σχέσεων.

Ο κύριος στόχος αυτού του τομέα της κοινωνίας είναι να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως: «τι, πώς και για ποιον θα παραχθεί» και "πώς να εναρμονιστούν οι διαδικασίες κατανάλωσης και παραγωγής;".

Η δομή της οικονομικής σφαίρας της κοινωνίας αποτελείται από:

 • παραγωγικές δυνάμεις - εργασία (άτομα), εργαλεία και αντικείμενα της επαγγελματικής ζωής.
 • σχέσεις παραγωγής - αυτή είναι η παραγωγή αγαθών, η διανομή, η περαιτέρω ανταλλαγή ή η κατανάλωσή τους.

Πολιτική σφαίρα

Η πολιτική σφαίρα είναι η στάση των ανθρώπων πουσυνδέονται άμεσα με τις αρχές και ασχολούνται με την εξασφάλιση κοινής ασφάλειας. Μπορούν να επισημανθούν τα ακόλουθα στοιχεία της πολιτικής σφαίρας:

 • πολιτικούς θεσμούς και οργανώσεις - επαναστατικά κινήματα, κοινωνικές ομάδες, προεδρία, κόμματα, κοινοβουλευτισμός, υπηκοότητα και άλλα.
 • πολιτικές επικοινωνίες - μορφές και συνδέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφόρων συμμετεχόντων στην πολιτική διαδικασία, των σχέσεών τους,
 • πολιτικά πρότυπα - ηθικά, πολιτικά και νομικά πρότυπα, παραδόσεις και έθιμα,
 • ιδεολογία και πολιτική κουλτούρα - πολιτικές ιδέες, πολιτική ψυχολογία και πολιτισμός.

Πνευματική σφαίρα

Η πνευματική σφαίρα είναι μια περιοχή άυλων και ιδανικών σχηματισμών που περιλαμβάνουν διαφορετικές αξίες και ιδέες θρησκείας, ηθικής και τέχνης.

Η δομή αυτής της σφαίρας της κοινωνίας περιλαμβάνει:

 • ηθική - ένα σύστημα ιδεωδών, ηθικών κανόνων, ενεργειών και εκτιμήσεων.
 • θρησκεία - διαφορετικές μορφές κοσμοθεωρίας, οι οποίες βασίζονται στην πίστη στη δύναμη του Θεού.
 • Τέχνη - η πνευματική ζωή του ανθρώπου, η καλλιτεχνική αντίληψη και η κυριαρχία του κόσμου.
 • εκπαίδευση - η διαδικασία της εκπαίδευσης και της ανατροφής ·
 • δικαίου - οι κανόνες που υποστηρίζει το κράτος.

Όλες οι σφαίρες της κοινωνίας είναι στενά αλληλένδετες

Κάθε σφαίρα έχει τη δική της ανεξαρτησία, αλλά ταυτόχρονα κάθε ένα από αυτά βρίσκεται σε στενή αλληλεπίδραση με τους άλλους. Τα όρια μεταξύ των κοινωνικών πεδίων είναι διαφανή και θολά.

Σχόλια (0)
Προσθέστε ένα σχόλιο