Η σύγχρονη φιλοσοφία της επιστήμης και της τεχνολογίας,

Εκπαίδευση:

Η φιλοσοφία της επιστήμης και της τεχνολογίας αντιπροσωπεύειανάλυση μεθοδολογικών και θεωρητικών-γνωστικών βάσεων των σύγχρονων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων. Η σύγχρονη επιστήμη σήμερα ενεργεί με εντελώς διαφορετικούς τρόπους - τόσο ως γνώση των νόμων του πραγματικού κόσμου, όσο και ως είδος δημιουργικότητας, και ως ειδικό κοινωνικό πρόγραμμα. Η φιλοσοφική ανάλυση της επιστημονικής γνώσης σήμερα έχει μια αρκετά πλούσια ιστορία και η σύγχρονη φιλοσοφία της επιστήμης διαμορφώνεται σε ένα ειδικό ανεξάρτητο τμήμα στο γενικό σύστημα της φιλοσοφικής γνώσης.

Στη σύγχρονη φιλοσοφία υπάρχουν δύοορθολογική προσέγγιση στην ανάλυση της επιστημονικής γνώσης: κοινωνικοπολιτισμική και λογική-επιστημολογική. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ιδιαιτερότητα της φιλοσοφίας της τεχνολογίας και της σχέσης της με τη φιλοσοφία της επιστήμης, ο κύριος στόχος ενός τέτοιου προγράμματος είναι να εξασφαλίσει ότι μετά την εφαρμογή του, ο υποψήφιος θα γίνει πραγματικός επιστήμονας που θα μπορεί να διεξάγει ερευνητικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες στον τομέα της φιλοσοφίας της μηχανικής και της επιστήμης .

Ο σύγχρονος κόσμος προσφέρει μια ποικιλία γνώσεωνστους πιο συγκεκριμένους τομείς, η φιλοσοφία της επιστήμης και της τεχνολογίας δεν είναι λιγότερο σημαντική σήμερα, καθώς ο αριθμός των στενών τεχνικών κλάδων γίνεται ολοένα και περισσότερο κάθε χρόνο. Τώρα, όχι μόνο οι ίδιοι οι τεχνικοί κλάδοι ενδιαφέρονται για τη φιλοσοφία, αλλά και οι πολύ διαφορετικές πτυχές τους γίνονται ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τη μελέτη. Η φιλοσοφία της επιστήμης και της τεχνολογίας γίνεται πολύ δημοφιλής λόγω της διείσδυσης της τεχνολογίας σε όλες σχεδόν τις σφαίρες της ανθρώπινης ύπαρξης.

Επιπλέον, η συμπεριφορά πολλών φυσικών επιστημώντα πειράματα καθίστανται σχεδόν αδύνατα χωρίς τεχνικές συσκευές. Έτσι, η φιλοσοφία της επιστήμης και της τεχνολογίας μελετά το φαινόμενο της τεχνολογίας στο σύνολό της με την προσδοκία της μακροπρόθεσμης προοπτικής της. Ποια είναι η τεχνική και πώς επηρεάζει τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου; Σήμερα ο όρος αυτός νοείται ως ένα σύστημα δημιουργημένων εργαλείων και μέσων παραγωγής. Παρόλο που η τεχνολογία έχει ήδη εμφανιστεί στην αρχαιότητα, έφτασε πάντα στην προσοχή των επιστημόνων, ως αυτόνομη πειθαρχία, η μεταμοντέρνα φιλοσοφία της επιστήμης το αποδεικνύει αυτό πολύ καθαρά.

Ωστόσο, σημειώθηκαν οι αρχές του περασμένου αιώνααρκετά επικριτική στάση απέναντι στην αυξανόμενη τεχνική πρόοδο, εστιάζοντας κυρίως στις αρνητικές πλευρές της. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά με την πάροδο του χρόνου, η τεχνολογία έχει γίνει αντικείμενο ειδικής έρευνας και προσεκτικής ανάλυσης. Επιπλέον, δημιουργείται μια ολόκληρη βάση βασικής έρευνας (τεχνική θεωρία) στον τομέα των τεχνικών επιστημών, η οποία οδηγεί σε στενή εξειδίκευση σε μεμονωμένους τεχνικούς τομείς και στην ανάπτυξη μηχανολογικών δραστηριοτήτων. Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ επιστημονικών και μηχανικών δραστηριοτήτων, όπως αλληλεπιδρά η φιλοσοφία της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η σύγχρονη βιβλιογραφία προσδιορίζει αρκετούς τομείς για την αντιμετώπιση του ζητήματος της σχέσης μεταξύ επιστήμης και τεχνολογίας:

  1. Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνολογία αντιμετωπίζεται ως εφαρμοσμένη επιστήμη.
  2. Οι κύριες διαδικασίες ανάπτυξης της μηχανικής και της επιστήμης θεωρούνται ανεξάρτητες συντονισμένες διαδικασίες.
  3. Η επιστήμη αναπτύσσεται με έμφαση στην τεχνική πρόοδο.
  4. Η τεχνική της επιστήμης είναι πάντα και σε όλα βρίσκεται μπροστά στην τεχνική της καθημερινής ζωής.
  5. Μέχρι το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα δεν υπήρξε εφαρμογή επιστημονικής γνώσης στις τεχνικές πρακτικές, αλλά είναι χαρακτηριστικό της σύγχρονης επιστημονικής και τεχνικής έρευνας.

Συχνά οι τεχνικές επιστήμες μπερδεύονται με την εφαρμογήφυσικές επιστήμες, αλλά με σύγχρονες συνθήκες δεν είναι απολύτως σωστό. Οι τεχνικές επιστήμες είναι μια ειδική σειρά επιστημονικών και τεχνικών επιστημών, διαφέρουν σημαντικά από τις φυσικές επιστήμες, αλλά υπάρχει κάποια αόρατη σχέση μεταξύ τους. Η φιλοσοφία της επιστήμης και της τεχνολογίας μας επιτρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν έχει νόημα να μάθουμε ποιες από τις επιστήμες είναι πιο σημαντικές και σημαντικές, ειδικά επειδή δεν είναι καθόλου σαφές τι πρέπει να ληφθεί ως σημείο αναφοράς.

Σχόλια (0)
Προσθέστε ένα σχόλιο