Σύστημα ομοσπονδιακών εκτελεστικών οργάνων στη Ρωσική Ομοσπονδία

Ο νόμος

Η αρχή επικρατεί στη Ρωσική Ομοσπονδίαδιαχωρισμός των εξουσιών. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η κρατική εξουσία χωρίζεται σε δικαστικές, εκτελεστικές και νομοθετικές. Ο καθένας έχει τη δική του αρμοδιότητα, τον τομέα ευθύνης και την αυτονομία.

Η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι το ανώτατο ομοσπονδιακό σώμαπου περιλαμβάνει το σύστημα ομοσπονδιακών εκτελεστικών οργάνων. Αποτελείται από τμήματα και υπουργεία με δική τους ειδική αρμοδιότητα.

σύστημα ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Μετά την εκλογή και τον όρκο στον λαόΟ Πρόεδρος οφείλει, εντός δύο εβδομάδων, να υποβάλει στην Κρατική Δούμα υποψηφιότητα για τη θέση του Πρωθυπουργού της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μετά από αυτό, ο Πρόεδρος, με τη συγκατάθεση του Προέδρου, ορίζει τους ομοσπονδιακούς υπουργούς και τον αναπληρωτή του. Όταν εγκριθούν όλες οι υποψηφιότητες, η κυβέρνηση θα ξεκινήσει τις δραστηριότητές της.

κυβερνητικά όργανα της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Στο τέλος της θητείας του Προέδρουδημοσιεύονται εκλογές στις οποίες ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με καθολική και μυστική ψηφοφορία. Εκείνη τη στιγμή, όταν ορκίζεται ο λαός, η κυβέρνηση παύει να λειτουργεί. Επιπλέον, το σύστημα των ομοσπονδιακών εκτελεστικών οργάνων παύει να λειτουργεί σε περίπτωση:

1) Η παραίτησή του, αν έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο. Πρέπει να σημειωθεί ότι μετά από αυτό η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει τις δραστηριότητές της έως ότου οριστεί νέα σύνθεση.

2) Εάν η Κρατική Δούμα δεν εξέφρασε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και ο Πρόεδρος υποστήριξε αυτήν την απόφαση.

Οι κύριοι στόχοι των δραστηριοτήτων πουΤα όργανα της κρατικής εξουσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας εκτελούν τη διαχείριση της ομοσπονδιακής περιουσίας, την ανάπτυξη και την εκτέλεση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού μετά την έγκρισή της από την Κρατική Δούμα και φυσικά τη διεξαγωγή πιστωτικών, νομισματικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρει στην ομοσπονδιακή συνέλευση τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του. Οι αποφάσεις που λαμβάνει το σύστημα των ομοσπονδιακών εκτελεστικών οργάνων είναι οι αποφάσεις και οι αποφάσεις. Είναι σημαντικό οι αποφάσεις αυτές να μην έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις που κατοχυρώνονται στο ρωσικό σύνταγμα, αλλιώς θα είναι άκυρες, καθώς, παρεμπιπτόντως, όλοι οι νόμοι και οι δευτερεύουσες πράξεις που το αντιφάσκουν.

δομή των εισαγγελέων

Εκτός από το γεγονός ότι πρέπει να ξέρετε ποιο σύστηματα ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα είναι παρόντα στη χώρα μας, ποιες είναι οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της, είναι επίσης σημαντικό να έχουμε μια ιδέα για τη δομή των εισαγγελικών αρχών Δεδομένου ότι, φυσικά, αποτελεί σημαντικό στοιχείο της κρατικής εξουσίας. Εξάλλου, η δραστηριότητα του γραφείου του εισαγγελέα είναι να ρυθμίζει τις ενέργειες της διοικητικής συσκευής και της αστυνομίας.

Το γραφείο του εισαγγελέα είναι ένα σύστημα οργάνωνπου υπάγεται στον Γενικό Εισαγγελέα. Η διάρθρωση των εισαγγελιών της χώρας μας έχει ως εξής: τη γενική εισαγγελία, τις εισαγγελικές αρχές των πόλεων και περιφερειών, το γραφείο του εισαγγελέα, τις εισαγγελικές αρχές και, φυσικά, τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα του εισαγγελέα. Η δραστηριότητά τους επιτρέπει να λειτουργεί κανονικά ολόκληρο το σύστημα κρατικής εξουσίας.

Σχόλια (0)
Προσθέστε ένα σχόλιο