Η διαδικασία εκκαθάρισης μιας νομικής οντότητας: είναι δυνατόν να γίνει ό, τι είναι ανεξάρτητο

Ο νόμος

Πολλές οργανώσεις εκκαθαρίζονται καθημερινά. Συχνά η ανάγκη για αυτή τη διαδικασία δεν συνδέεται με οποιαδήποτε προβλήματα στην επιχείρηση, αλλά με κάποιο όφελος για τους ιδρυτές. Βλέπετε μόνοι σας, αφού έχετε εκκαθαρίσει την επιχείρηση, μπορείτε να ανακαλύψετε αμέσως ένα νέο που θα έχει μια απόλυτα καθαρή ιστορία. Πώς να εξαλείψει την IP ή την εταιρεία, δεν γνωρίζει κάθε επιχειρηματίας. Το γεγονός είναι ότι αυτή η διαδικασία είναι πολύ περίπλοκη και περίπλοκη. Πρέπει να ενεργήσω μόνος μου; Πιθανόν όχι. Ωστόσο, με όλα αυτά, η σειρά εκκαθάρισης της επιχείρησης πρέπει να γνωρίζει κάθε επιχειρηματία. Τέτοιες γνώσεις θα βοηθήσουν στην πρόληψη λαθών σε δύσκολες καταστάσεις.

Διαδικασία εκκαθάρισης νομικής οντότητας

Διαδικασία εκκαθάρισης νομικής οντότητας

Αρχικά, σημειώνουμε ότι η ίδια η εξάλειψημπορεί να είναι τόσο εθελοντική όσο και αναγκαστική. Στη δεύτερη περίπτωση, όλες οι ενέργειες γίνονται αφού το δικαστήριο λάβει την απαραίτητη απόφαση. Εθελοντικά, όλα γίνονται με απόφαση των ίδιων των ιδρυτών. Οι λόγοι δεν είναι τόσο σημαντικοί, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι εάν η εκκαθαρισμένη επιχείρηση έχει οποιεσδήποτε οφειλές. Εάν είναι διαθέσιμα, αυτή η διαδικασία μπορεί να καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εξετάστε την ίδια τη διαδικασία εκκαθάρισης μιας νομικής οντότητας, χωρίς να αντιμετωπίζετε τα προβλήματα με τα χρέη, τον καταναγκαστικό χαρακτήρα της διαδικασίας, την πτώχευση και ούτω καθεξής. Εξετάστε μόνο τα πιο βασικά.

πώς να εξαλείψει IP

Όλα ξεκινούν με μια απόφαση. Αυτό αναφέρεται στην απόφαση για την εξάλειψη. Θα πρέπει να εγκριθεί στη γενική συνέλευση και να τεκμηριωθεί. Στο μέλλον, αυτό το έγγραφο θα είναι πολύ σημαντικό.

Η σειρά εκκαθάρισης μιας νομικής οντότητας είναι υποχρεωτικήγια συμμόρφωση. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης σχετικά με τις προθέσεις των ιδρυτών στην αρχή εγγραφής. Η τήρηση των προθεσμιών, όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις, θα είναι πολύ σημαντική εδώ. Μετά από αυτό, θα γίνει καταχώρηση στην Εισαγωγή, γεγονός που αποδεικνύει ότι η εκκαθάριση έχει αρχίσει πραγματικά.

Η σειρά εκκαθάρισης μιας νομικής οντότητας συνεπάγεταικοινοποίηση τόσο δανειστών όσο και διαφόρων εξωχρηματιστηριακών ταμείων. Σημειώστε ότι οι συστημένες επιστολές αποστέλλονται στους πιστωτές. Μια άλλη δημοσίευση της ανακοίνωσης εκκαθάρισης είναι απαραίτητη.

Στη συνέχεια, πρέπει να αποφασίσετε για τη σύνθεσηπρομήθεια εκκαθάρισης. Όταν επιλυθεί αυτό το ζήτημα, ορίζεται ένας εκκαθαριστής. Ένας κατάλογος ολόκληρης της ιδιοκτησίας. Με βάση τα ληφθέντα στοιχεία, συντάσσεται έγγραφο - ένας προσωρινός ισολογισμός εκκαθάρισης. Επιπλέον, στη βάση του θα καταρτιστεί ένα άλλο σημαντικό έγγραφο - ισορροπία εκκαθάρισης.

Διαδικασία εκκαθάρισης μιας επιχείρησης

Με βάση τα τελευταία, γίνεται υπολογισμός μεδανειστών, υπαλλήλων, εξωχρηματιστηριακών κεφαλαίων και προσώπων που η εταιρεία έχει προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων πραγματοποιείται μόνο κατά σειρά προτεραιότητας. Συνολικά υπάρχουν τέσσερις ουρές. Όλα τα υπόλοιπα μετά τον διακανονισμό θα διανεμηθούν μεταξύ των πιστωτών.

Η εταιρεία έχει αφαιρεθεί από το μητρώο των φόρων, διάφορα ταμεία, και στον Τύπο δημοσίευσε μια ανακοίνωση ότι είναι εκκαθάριση.

Η στιγμή της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης αποτελεί εξαίρεση από το ενοποιημένο μητρώο.

Η διαδικασία μπορεί να καθυστερήσει, πράγμα που σημαίνει ότι είναι καλύτερο να ενεργείτε μέσω δικηγόρων. Στη Μόσχα, αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από τη δικηγορική εταιρεία Fineco.

Σχόλια (0)
Προσθέστε ένα σχόλιο