Εσωτερικά στρατεύματα της Ρωσίας. Ινστιτούτα εσωτερικών στρατευμάτων. Δομή εσωτερικών στρατευμάτων

Ο νόμος

Εσωτερικά στρατεύματα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίαςείναι μια ειδική στρατιωτική μονάδα που διασφαλίζει την εσωτερική και δημόσια ασφάλεια του κράτους, προστατεύει τα δικαιώματα και την ελευθερία των πολιτών από παράνομες και άλλες εγκληματικές επιθέσεις. Με άλλα λόγια, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αμυντικής αλυσίδας της χώρας. Τα εσωτερικά στρατεύματα είναι μια δομική μονάδα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας. Αυτό θα συζητηθεί λεπτομερέστερα σε αυτό το άρθρο.

εσωτερικά στρατεύματα

Περιγραφή

Προς το παρόν, εξετάζονται τα εσωτερικά στρατεύματα της Ρωσικής Ομοσπονδίαςισχυρό παραστρατιωτικό σχηματισμό. Οι τρέχουσες μονάδες που αναφέρθηκαν είναι εξ ολοκλήρου μηχανοκίνητες μονάδες (μοτέρ) που διαθέτουν θωρακισμένα οχήματα. Τα εσωτερικά στρατεύματα έχουν τη δική τους προσωπική αεροπορία, πυροβολικό, μηχανική και ναυτικές μονάδες. Γενικά, αυτές οι μονάδες έχουν εξαιρετική ικανότητα μάχης. Τα εσωτερικά στρατεύματα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας δεν σταματούν στην ανάπτυξη και βελτίωση τους, προσλαμβάνουν τακτικά στις τάξεις τους έμπειρους αξιωματικούς των υποδεικνυόμενων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ειδικών υπηρεσιών (FSB, SVR και GRU). Αυτό επέτρεψε τη δημιουργία μιας προσωπικής Διεύθυνσης Πληροφοριών, η οποία αποτελεί μέρος των εσωτερικών δυνάμεων του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η συγκεκριμένη ειδική εκπαίδευση δεν είναι κατώτερη των ξένων αναλόγων. Οι μονάδες προσωπικών πληροφοριών έχουν δημιουργηθεί από το 1990.

Εσωτερικά στρατεύματα της Ρωσίας: δομή

Αυτός ο σχηματισμός περιλαμβάνει:

 • Έλεγχοι. Η διοίκηση των εσωτερικών στρατευμάτων.
 • Ειδικές μονάδες με κινητήρα.
 • Επιχειρησιακές παραστρατιωτικές μονάδες εσωτερικών στρατευμάτων.
 • Θαλάσσιες μονάδες.
 • Παραστρατιωτικές δυνάμεις και μονάδες που φυλάσσουν τις σημαντικότερες κρατικές εγκαταστάσεις και ειδικά φορτία.
 • Μονάδες στρατιωτικής αεροπορίας.
 • Στρατιωτικές σχολές επαγγελματικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Μονάδες πληροφοριών.
 • Παραστρατιωτικές ειδικές δυνάμεις.
 • Ιατρικά, επιστημονικά ιδρύματα, καθώς και στρατιωτικές μονάδες που παρέχουν τις δραστηριότητες που διεξάγονται από εσωτερικά στρατεύματα.

Ρωσικά εσωτερικά στρατεύματα

Ευθύνες

Τα κύρια καθήκοντα της προδιαγεγραμμένης δομής ισχύος είναι πολύπλευρα. Ο ορισμός τους υποδεικνύεται από το νόμο της Ρωσικής Ομοσπονδίας «για τα εσωτερικά στρατεύματα»:

 • Εξασφάλιση της προστασίας σημαντικών αντικειμένων του κράτους και του ειδικού φορτίου.
 • Κοινές δραστηριότητες με άλλα όργανα εσωτερικών υποθέσεων για την εφαρμογή της προστασίας της κοινωνικής τάξης, καθώς και για τη διατήρηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και της δημόσιας ασφάλειας.
 • Συμμετοχή στην υπεράσπιση της επικράτειας του κράτους.
 • Βοήθεια στις συνοριακές μονάδες που υπάγονται στην ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας για την εφαρμογή της προστασίας των ρωσικών συνόρων.
 • Καταστολή των εκδηλώσεων της τρομοκρατίας και παροχή αντιτρομοκρατικής δράσης.

Τα εσωτερικά στρατεύματα βρίσκονται στο σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Υποστηρίζουν τη συνταγματική τάξη και τη δημόσια τάξη στο εσωτερικό της χώρας. Εντούτοις, σε περίπτωση επίθεσης από την έξω πλευρά της κρατικής κυριαρχίας, τα εσωτερικά στρατεύματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν στην αποτροπή της επιθετικότητας με το στρατό και τους συνοριοφύλακες στις ένοπλες δυνάμεις. Η εν λόγω δομή δύναμης εξαρτάται από τον Ανώτατο Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εσωτερικά στρατεύματα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας

Διαχείριση αυτής της διαμόρφωσης

Τα εσωτερικά στρατεύματα καθοδηγούνται από τον Πρόεδρο της Ρωσίας. Εγκρίνει τη δομή, τη σύνθεση, τη δύναμή τους, αποφασίζει για τον τόπο εγκατάστασης και μετακίνησης των τμημάτων τους, με την κοινή συμμετοχή του εν λόγω σχηματισμού με το ATS για να εξασφαλίσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εγκρίνει επίσης τη θέση του αρχηγού αυτής της δομής και, αν χρειαστεί, τον απαλλάσσει από τη θέση του. Άμεσα υπό την καθοδήγηση αυτού του σχηματισμού, ο Υπουργός Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είναι απόλυτα υπεύθυνος για τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων αυτού του σχηματισμού. Επίσης, οι ευθύνες του περιλαμβάνουν την έγκριση κανονισμών σε οργανωτικά θέματα κ.ο.κ. Ο επικεφαλής της καθορισμένης δομής ισχύος και ο άμεσος ανώτερος όλων των σχετικών διαιρέσεων είναι ο αναπληρωτής. Υπουργός Εσωτερικών της Ρωσίας. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση αυτού του σχηματισμού και είναι επίσης προσωπικά υπεύθυνος για την κινητοποίησή του και την καταπολέμησή του, τη θετική εκτέλεση διαφόρων καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

Η δομική μονάδα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας είναιΗ κύρια εντολή αυτού του σχηματισμού. Στη συνοικία περιλαμβάνονται στρατιωτικές μονάδες και συνδέσεις. Είναι μια επιχειρησιακή-εδαφική ένωση. Με τη σειρά τους, διευθύνονται από διοικητές της περιοχής αυτής. Ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών υποθέσεων και οι επικεφαλής των κυριότερων σχετικών υπηρεσιών των υποκειμένων της Ρωσικής Ομοσπονδίας όπου αναπτύσσονται αυτές οι μονάδες μπορούν να ελέγξουν τις στρατιωτικές μονάδες και τους ειδικούς μηχανοκίνητους σχηματισμούς της εν λόγω δομής εξουσίας. Έχουν εξουσιοδοτηθεί να εμπλέκουν αυτές τις μονάδες του εν λόγω σχηματισμού στην εφαρμογή της προστασίας της κοινωνικής τάξης, μαζί με άλλα διάφορα όργανα του Υπουργείου Εσωτερικών, για την αντιμετώπιση της εξάλειψης των μαζικών διαταραχών. Ωστόσο, τα μέρη και οι σχηματισμοί αυτής της δομής απαγορεύονται να σταματήσουν μη εξουσιοδοτημένες συναντήσεις και διαδηλώσεις ειρηνικού χαρακτήρα.

εσωτερικά στρατεύματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Επίβλεψη και εποπτεία

Αυτό το καθήκον ανατίθεται στο γραφείο του εισαγγελέα. Παρακολουθεί επίσης τη συνειδητή εκτέλεση νόμων από αυτές τις μονάδες. Ελέγχει όλους τους τύπους νόμιμων δραστηριοτήτων αυτών των φορέων: λειτουργική διερευνητική, διοικητική και ποινική διαδικασία. Το γραφείο του εισαγγελέα παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή των νόμων από τα εσωτερικά στρατεύματα, τη νομιμότητα του περιεχομένου των συλληφθέντων και των κρατουμένων στο ITT και τους ρεσεψιονίστ-διανομείς. Η εποπτεία αυτή διεξάγεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η νομιμότητα των δραστηριοτήτων που διεξάγονται από την ομάδα των εσωτερικών στρατευμάτων και άλλων μονάδων ATS ελέγχεται από διάφορες υπηρεσίες. Βασικά, αυτή είναι η επίβλεψη του τμήματος. Διεξάγεται από τις υπηρεσίες ελέγχου και μεθοδολογίας των οργάνων εσωτερικών υποθέσεων που βρίσκονται πάνω από αυτά.

Επίσης σχημάτισε μια μονάδα που ονομάζεταιδική της υπηρεσία ασφαλείας που εντοπίζει πρόσωπα που διαπράττουν επίσημο παράπτωμα μεταξύ αστυνομικών. Οι δραστηριότητες των δομών επιβολής του νόμου της δημόσιας ασφάλειας υπάγονται επίσης στις τοπικές αρχές. Ο Πρόεδρος ασκεί κρατικό έλεγχο επί των εργασιών του Υπουργείου Εσωτερικών Σωμάτων της Ρωσίας. Επίσης, η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας συμμετέχει σε αυτήν την εποπτεία. Ο έλεγχος των δικαστηρίων ασκείται κατά την εξέταση των περιπτώσεων - ποινικών και διοικητικών αδικημάτων που προέρχονται από τα τμήματα της δομής, καταγγελίες για τη νομιμότητα της κράτησης και φυλάκισης, τη νομιμότητα των αποφάσεων των εν λόγω μονάδων, οι οποίες περιορίζουν τα δικαιώματα του πολίτη.

διοίκηση των εσωτερικών στρατευμάτων

Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αυτής της δομής εξουσίας

 • Novosibirsk στρατιωτικό ινστιτούτο των εσωτερικών στρατευμάτων.
 • Perm στρατιωτικό ινστιτούτο εσωτερικών στρατευμάτων.
 • Ινστιτούτο εσωτερικών στρατευμάτων της Αγίας Πετρούπολης.
 • Saratov εξειδικευμένο ίδρυμα.
 • Υπάρχει επίσης μια σχολή εσωτερικών στρατευμάτων στο στρατιωτικό πανεπιστήμιο του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Εξετάστε τα παραπάνω εκπαιδευτικά ιδρύματα με περισσότερες λεπτομέρειες.

Αγία Πετρούπολη στρατιωτικό ινστιτούτο εσωτερικών δυνάμεων του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Το συγκεκριμένο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ίδρυμαΕίναι ένα ομοσπονδιακό κρατικό στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το ινστιτούτο αυτό εκτελεί εκπαίδευση για το διορισμό τους στις θέσεις αξιωματικών του τακτικού επιπέδου στην καθορισμένη δομή εξουσίας της Ρωσίας με την ανάθεση της στρατιωτικής τάξης "υπολοχαγός". Οι πτυχιούχοι απονέμουν πτυχίο επαγγελματικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ειδικότητα "Νομολογία" με την ιδιότητα του δικηγόρου. Ο χρόνος σπουδών είναι πέντε έτη.

Το παραπάνω στρατιωτικοποιημένο ινστιτούτο εσωτερικών στρατευμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας έχει το εξής πλεονέκτημα:

 • απόλυτη ασφάλεια κράτους
 • απόκτηση κρατικού διπλώματος
 • καλή υποτροφία μετρητών?
 • διαθεσιμότητα ελεύθερης διαδρομής στον τόπο ανάπαυσης και προς τις δύο κατευθύνσεις.
 • Απασχόληση στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • την εκπαίδευση και την απόκτηση αδειών οδήγησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διεθνούς κατηγορίας "Β" και για την κατάρτιση στη διαχείριση του στρατιωτικού εξοπλισμού.

Αυτό το στρατιωτικό ινστιτούτο έχει 110το κοινό. Από αυτούς, 88 είναι στη θέση μόνιμης εγκατάστασης και 17 στο κέντρο εκπαίδευσης Moloskovitsa και 4 ακόμη στο εκπαιδευτικό ίδρυμα της SZO VV MIA της Ρωσίας, το οποίο χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του επαγγελματικού προσωπικού για τη δομή αυτή ασφαλείας.

Ινστιτούτο Εσωτερικών Σωμάτων

Το ίδρυμα διαθέτει 14 τμήματα:

 • Σύμφωνα με την τακτική των εσωτερικών στρατευμάτων.
 • Τμήμα πυροπροστασίας.
 • Στις τακτικές γενικής σημασίας.
 • Τμήμα ABV και Τ.
 • Φυσική κατάρτιση και αθλητισμός.
 • Τμήμα OSBD ΒΒ.
 • Για τη μελέτη κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.
 • Τμήμα στρατιωτικής παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
 • Μελετώντας την ιστορία και τη θεωρία του κράτους και του δικαίου.
 • Τμήμα Αστικού και Ποινικού Δικαίου.
 • Σχετικά με τη μελέτη του διοικητικού και συνταγματικού δικαίου.
 • Τμήμα Ποινικής Δικονομίας και Ιατροδικαστικής.
 • Για τη μελέτη των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών επιστημών.
 • Τμήμα Ξένων Γλωσσών.

Στο Ινστιτούτο αυτό εγγράφονται πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας (αγόρια)οι οποίοι έχουν πιστοποιητικό αποφοίτησης από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα (πλήρους) γενικής ή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και ότι είναι κατάλληλοι για λόγους υγείας, έχουν περάσει μια εξειδικευμένη επιλογή και έχουν περάσει επιτυχώς εξετάσεις εισόδου. Τα ακόλουθα πρόσωπα είναι επιλέξιμα για εισαγωγή:

 • Δεν υπηρετεί στον στρατό της Ρωσικής Ομοσπονδίας ηλικίας 16 έως 22 ετών.
 • Πέρασε την καθορισμένη υπηρεσία και ήταν στην κλήση της. Ηλικία - έως 24 ετών.
 • Υπό εκτέλεση σύμβαση στρατιωτικής θητείας, αλλά μόνο στο τέλος του ήμισυ της περιόδου που ορίζεται στην πρώτη σύμβαση. Το όριο ηλικίας είναι έως και 24 χρόνια.

Perm στρατιωτικό ινστιτούτο εσωτερικών δυνάμεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Το ίδρυμα αυτό παρέχει εκπαίδευση για τους μελλοντικούς αξιωματικούς. Μετά την αποφοίτησή τους, θα λάβουν επαγγελματική τριτοβάθμια εκπαίδευση με δικαίωμα μεταγενέστερης υπηρεσίας στα υποδεικνυόμενα στρατεύματα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το ίδρυμα αυτό έχει την ακόλουθη οργανωτική δομή:

 • διοίκηση ινστιτούτου ·
 • διαχείριση ·
 • 4 σχολές, οι οποίες περιλαμβάνουν 12 τμήματα.
 • μαθήματα για τη βελτίωση των αξιωματικών ·
 • 10 μονάδες υποστήριξης.
 • επτά τμήματα άμεσης υποταγής.
 • 1 τάγμα που παρέχει εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση υπαλλήλων με επαγγελματική τριτοβάθμια εκπαίδευση για το σχηματισμό αυτό διεξάγεται από τέσσερις σχολές:

 • Τεχνική υποστήριξη, που παράγει ειδικούς για "οχήματα πολλαπλών χρήσεων με τροχοπέδη και τροχοφόρα οχήματα".
 • Η οποία παράγει ειδικούς στον έλεγχο και τη λειτουργία όπλων πυροβολικού.
 • Ετοιμάζει επαγγελματίες λογισμικού υπολογιστών για διάφορους σκοπούς.
 • Εκπαίδευση σκυλιών, παραγωγή βιολόγων. Το Ινστιτούτο δέχεται άνδρες με υπηκοότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εξέφρασαν οικειοθελώς την επιθυμία τους να υποβληθούν σε κατάρτιση. Πρέπει να έχουν δευτεροβάθμια (πλήρη) γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση. Πρέπει επίσης να υποβληθούν σε κάποια επαλήθευση στην Υπηρεσία Ομοσπονδιακής Ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στο Υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας, να είναι κατάλληλα για την υγεία, να είναι ψυχολογικά σταθερά και να είναι προετοιμασμένα για την κατάρτιση. Η επιλογή γίνεται από:
  - Πολίτες που δεν έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν στις ένοπλες δυνάμεις. Πρέπει να είναι μεταξύ των ηλικιών 16-22 ετών.
  - Οι πολίτες που έχουν ήδη ολοκληρώσει την συγκεκριμένη υπηρεσία ή είναι σε επαγρύπνηση (κάτω από την ηλικία των 24 ετών).
  - Πολίτες που επί του παρόντος βρίσκονται στη στρατιωτική θητεία, αλλά μέχρι το τέλος του εξαμήνου που ορίζεται στη σύμβαση. Η ηλικία τους περιορίζεται επίσης σε 24 χρόνια.

Στο συγκεκριμένο ίδρυμα εκπαιδεύονται καθ 'όλη τη διάρκεια πέντε ετών. Το πρόσωπο που αποφοίτησε από αυτό το ίδρυμα λαμβάνει τον τίτλο του "υπολοχαγού".

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε αυτό το στρατιωτικό ίδρυμα είναι:

1. Προσδιορισμός του βαθμού ετοιμότητας για είσοδο στο συγκεκριμένο υγειονομικό ίδρυμα (στρατιωτική-ιατρική επιτροπή).

2. Εισαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν το επίπεδο επαγγελματικής ικανότητας (ψυχολογική εξέταση), καθώς και αξιολόγηση του επιπέδου της εκπαιδευτικής κατάρτισης:

 • Τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Στη ρωσική γλώσσα και τη λογοτεχνία (γράφοντας μια δήλωση)? στα μαθηματικά και τη φυσική (γραπτώς).
 • Τμήμα πυροβόλων όπλων. Στη λογοτεχνία και τη ρωσική γλώσσα (δήλωση)? στα μαθηματικά και τη φυσική (γραπτώς).
 • Τμήμα Κυνολόγων. Στη λογοτεχνία και τη ρωσική γλώσσα (δήλωση), στη χημεία και στη βιολογία (γραπτώς).
 • Τμήμα αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου. Στη ρωσική γλώσσα και λογοτεχνία (παρουσίαση). στα μαθηματικά και τη φυσική (γραπτώς).

3. Αξιολόγηση της σωματικής ικανότητας (σύσφιξη της άσκησης στην εγκάρσια μπάρα, διαδρομή 100 και 3000 μέτρα).

Ρωσικά εσωτερικά στρατεύματα

Νομαρχιακό Ινστιτούτο των εσωτερικών στρατευμάτων του Νοβοσιμπίρσκ. Γενικός Διευθυντής Ι.Κ. Γιακοβλεφ Υπουργείο Εσωτερικών

Αυτή η κυβερνητική υπηρεσία είναι επίσηςσημαντικό. Το στρατιωτικό ινστιτούτο του Νοβοσιμπίρσκ διεξάγει κατάρτιση μελλοντικών αξιωματικών για υπηρεσία στα εσωτερικά στρατεύματα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Για την πλήρη εκπαίδευση είναι η υποδοχή των πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με δευτεροβάθμια (πλήρης) γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση. Όπως και στα προηγούμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η πρόσληψη γίνεται από τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:

 • Δεν εξυπηρετούνται στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ηλικίας από 16 έως 22 ετών).
 • Ήδη πέρα ​​από την καθορισμένη υπηρεσία ή την κλήση της.
 • Σήμερα υποβάλλονται σε στρατιωτική σύμβασημε την προϋπόθεση ότι το ήμισυ της περιόδου που ορίζεται στη σύμβαση έχει ήδη περάσει. Σε αυτή και την προηγούμενη περίπτωση, η ηλικία των αιτούντων περιορίζεται στα 24 έτη.

Τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει το συγκεκριμένο ίδρυμα έχουν εκχωρηθείειδική στρατιωτική θέση "υπολοχαγό" και να εκδώσει κρατικό δίπλωμα. Κατά το τρίτο έτος σπουδών, οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση λαμβάνουν άδεια οδήγησης κατηγορίας "Β". Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός. Οι καδοί τοποθετούνται σε ειδικούς ξενώνες. Υποστηρίζονται επίσης πλήρως από το κράτος σε όλη τη διάρκεια της μελέτης. Οι φοιτητές παρέχονται με καλοκαιρινές διακοπές (διακοπές), η διάρκεια των οποίων είναι 30 ημέρες και το χειμώνα - 15. Από το δεύτερο έτος φοιτούν οι σπουδαστές, μετά τους χορηγείται επιδόματα μετρητών 10.000 ρούβλια.

Το ινστιτούτο αυτό προετοιμάζει τους ειδικούς των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • "Νομική υποστήριξη της εθνικής ασφάλειας". Οι απόφοιτοι υποβάλλονται σε στρατιωτική θητεία στην αρχική θέση ενός διοικητή διμοιρίας ή του αναπληρωτή του για επιχειρησιακές αποστολές, ειδικά μηχανοκίνητα και φυλάσσουν σημαντικά κρατικά ειδικά φορτία και αντικείμενα υπομονάδων με επακόλουθη προώθηση σε υψηλότερη θέση. Αυτό είναι ένα ισχυρό επιχείρημα. Μπορούν επίσης να κατέχουν τη θέση αναπληρωτή διοικητή για εργασία με το υπάρχον προσωπικό.
 • "Μετάφραση". Οι απόφοιτοι αυτής της ειδικότητας θα υπηρετήσουν στην αρχική θέση του διοικητή διμοιρίας για ειδικούς σκοπούς (intelligence).

Saratov Ινστιτούτου Εσωτερικών Σωμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Ο θεσμός αυτός διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλοσυγκεκριμένη δομή. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Σωμάτων του Σάρατοφ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας θεωρείται μία από τις παλαιότερες μονάδες στρατιωτικής εκπαίδευσης των εσωτερικών στρατευμάτων που ειδικεύονται σε εκπαιδευτικούς αξιωματικούς να εργάζονται σε αυτή τη δομή με τα προσόντα: «Νομολογία». Αυτός είναι ένας σημαντικός τομέας σπουδών. Εκείνοι που αποφοιτούν από το ίδρυμα έχουν εκδοθεί δίπλωμα με τον τίτλο "δικηγόρος" και την ανάθεση του αξιωματικού αξιωματικού κύριου αξιωματικού "υπολοχαγό". Οι κάτοικοι αυτού του ιδρύματος εκπαιδεύονται στην άψογη κατοχή ολόκληρων ποικιλιών φορητών όπλων, τεχνικών αυτοάμυνας και μάχης στο χέρι, στη διαχείριση οχημάτων στρατιωτικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, σε εργασίες πληροφορικής και εξοπλισμού πληροφορικής.

εσωτερική ταξιαρχία

Το πανεπιστήμιο εκπαιδεύει αξιωματικούς γιαεσωτερικές δυνάμεις. Ως εκ τούτου, τα στρατιωτικά προσόντα και οι επιστημονικοί κλάδοι είναι σημαντικοί εδώ. Το ίδρυμα αυτό διδάσκει τη στρατιωτική και την ειδική στρατηγική των μονάδων και μονάδων του εν λόγω σχηματισμού. γενική και στρατιωτική ψυχολογία και παιδαγωγική · ανώτερα μαθηματικά. ξένες γλώσσες · άλλους στρατιωτικούς και ειδικούς κλάδους. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι απόφοιτοι αυτού του εκπαιδευτικού ιδρύματος για διανομή εισέρχονται στις στρατιωτικές μονάδες και υποκαταστήματα των εσωτερικών στρατευμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας για περαιτέρω στρατιωτική θητεία που ορίζεται στη σύμβαση (για 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του πανεπιστημίου) στις θέσεις των βασικών αξιωματικών των μονάδων. Αυτό είναι σημαντικό για την απασχόληση εκπαιδευμένου προσωπικού.

Ακαδημία εσωτερικών στρατευμάτων: μια σύντομη περιγραφή

Αφού διαβάσετε τα παραπάνω, μην ξεχνάτεκαι για αυτό το σχολείο. Η Ακαδημία Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι ένα ομοσπονδιακό κρατικό εκπαιδευτικό ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης της ανώτατης κατηγορίας. Το ίδρυμα αυτό παρέχει κατάρτιση, επανεκπαίδευση και αναβάθμιση του επιπέδου προσόντων του διευθυντικού προσωπικού αυτής της δομής και άλλων σχετικών υπηρεσιών. Παράγει επίσης ειδικούς για το σύγχρονο ερευνητικό και εκπαιδευτικό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Σημαντική ημερομηνία

Η Ημέρα των Εσωτερικών Σωμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας είναι επαγγελματική αργία για στρατιωτικούς της καθορισμένης δομής εξουσίας.

Ακαδημία Εσωτερικών Στρατιωτών
Η ημερομηνία αυτή καθορίστηκε στις 19 Μαρτίου 1996.Προεδρικό διάταγμα 394, σύμφωνα με το οποίο ο ετήσιος εορτασμός έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου. Τα εσωτερικά στρατεύματα της Ρωσίας ήταν ο διάδοχος των υποδιαιρέσεων για την εφαρμογή της διατήρησης της κρατικής και κοινωνικής τάξης από τον 4ο αιώνα. Αρχικά, ο ρόλος αυτός έπαιζε "τοξότες", τότε "ενοικιαστές", τότε οι εργαζόμενοι των τάγματος των φρουρών και αργότερα οι μονάδες εσωτερικής φρουράς οργανώθηκαν, με αποτέλεσμα σταδιακές αλλαγές και οδήγησαν στη δημιουργία αυτής της σύγχρονης δομής εξουσίας.

Σχόλια (0)
Προσθέστε ένα σχόλιο