Ποιο είναι το άρθρο με αριθμό 310 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας;

Ο νόμος

Μέσα από τις έρευνες, ο εκπρόσωποςη επιβολή της νομοθεσίας πρέπει να είναι βέβαιη ότι όλες οι πληροφορίες που γίνονται γνωστές ως αποτέλεσμα αυτού δεν θα δημοσιοποιηθούν χωρίς την άδειά του. Τα άτομα που αποφασίζουν να παραβιάσουν αυτόν τον κανόνα θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τις ενέργειές τους σύμφωνα με το Άρθρο 310 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η ουσία του προβλήματος

Στον κώδικα ποινικής δικονομίας της Ρωσίαςδεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως «το μυστικό της έρευνας». Αν και ο ίδιος ο όρος αναφέρεται στον κατάλογο πληροφοριών "εμπιστευτικού χαρακτήρα", που εγκρίθηκε με το διάταγμα αριθ. 188 του Προέδρου της χώρας μας το 1997. Στην πραγματικότητα, ένας εκπρόσωπος των αρχών έχει το πλήρες δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες σε αυτήν την περίπτωση να μην αποκαλύψουν συγκεκριμένα στοιχεία ή άλλες πληροφορίες που εξετάζονται κατά τη διάρκεια της έρευνας. Και αυτό ήδη νομιμοποιείται από το άρθρο 161 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Ρωσίας.

310 UK RF

Παραβίαση των εύλογων απαιτήσεων του αντιπροσώπουσύμφωνα με το άρθρο 310 του Ποινικού Κώδικα. Τι προκάλεσε τέτοια σοβαρότητα; Σε αυτή την περίπτωση - μόνο τα συμφέροντα της υπόθεσης. Κατά τη διερεύνηση των περιστάσεων μιας συγκεκριμένης ποινικής υπόθεσης, αποκαλύπτονται σταδιακά διάφορες καταστάσεις που βοηθούν τον ερευνητή ή τον ερευνητή να μάθουν την αλήθεια. Μερικές φορές, ακόμη και ένα μικροσκοπικό, το οποίο κατά λάθος διαπιστώθηκε σε μια συζήτηση με μάρτυρες ή άλλους κατηγορούμενους στην υπόθεση, μπορεί να ρίξει φως στην αιτία του εγκλήματος. Εάν το δημοσιεύσετε μέχρι το τέλος της έρευνας, οι δράστες θα προειδοποιηθούν και θα μπορέσουν να δημιουργήσουν σωστά την υπεράσπισή τους. Το πρόσωπο που το κάνει αυτό, ουσιαστικά, θα δημιουργήσει κάποιο εμπόδιο στην έρευνα. Αυτό θα θεωρηθεί ως έγκλημα κατά της δικαιοσύνης, το οποίο τιμωρείται με το άρθρο 310 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ένα τέτοιο μέτρο θα πρέπει να καταστήσει τους παραβάτες υπεύθυνο για τις πράξεις τους.

Κανόνες έρευνας

Κατά τη διάρκεια της έρευνας του εγκλήματος οι εκπρόσωποιτου νόμου, κατά κανόνα απαιτούν από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία να κρατούν μυστικά όλα όσα μπορεί να αντιληφθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Για τους σκοπούς αυτούς, οι ανακριτές, οι ερευνητές ή οι συνεργάτες έχουν το δικαίωμα να λάβουν συνδρομή από αυτούς τους πολίτες, όπου καθένας από αυτούς αναλαμβάνει να μην αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με τις περιστάσεις της παράνομης πράξης. Ένα τέτοιο έγγραφο εκδίδεται εγγράφως και επισυνάπτεται στο φάκελο της υπόθεσης. Εάν ένας από τους κατηγορούμενους αποφασίσει να παραβιάσει την υπόσχεση που τους έχει υποβληθεί, το δικαστήριο θα μπορεί να τον φέρει σε ποινική ευθύνη για τέτοιες ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 310 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η απόφαση αυτή είναι πλήρως αιτιολογημένη. Σε τελική ανάλυση, εάν αυτή ή αυτές οι πληροφορίες γίνουν γνωστές πρόωρα σε άτομα με διαδικαστικό συμφέρον, αυτό θα τους επιτρέψει εκ των προτέρων:

 • καταστρέψουν τα υπάρχοντα στοιχεία ·
 • εξουδετερώνει τους μάρτυρες.
 • να εξαλείψουν τα άτομα που διαθέτουν πληροφορίες που είναι χρήσιμες για να βρουν την αλήθεια.
 • συνδέουν για την προστασία τους άλλα πρόσωπα που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στους αντιπροσώπους του νόμου που διεξάγει την έρευνα.

Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν στο γεγονός ότι η έρευνα θα πάει σε αδιέξοδο και ο δράστης θα είναι σε θέση να αποφύγει δίκαιη τιμωρία.

Θρίαμβος της δικαιοσύνης

Η επίλυση του εγκλήματος θα επιτύχει μόνοαν οι πολίτες, οι οποίοι κατ 'ανάγκην αφιερώνουν σε ορισμένες περιστάσεις της υπόθεσης, δεν θα παρεμβαίνουν σε αυτό. Όλα τα δεδομένα προκαταρκτικής έρευνας πρέπει να τηρούνται με την αυστηρότερη εμπιστοσύνη. Στην πράξη, οι ακόλουθες πληροφορίες εννοούνται:

 • σχετικά με την πρόοδο της τρέχουσας έρευνας ·
 • σχετικά με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης και τις πηγές από τις οποίες ελήφθησαν ·
 • για τη μαρτυρία συγκεκριμένων ατόμων που αποκτήθηκαν κατά την ανάκριση.
 • σχετικά με προγραμματισμένες δραστηριότητες έρευνας ή έρευνας.

Ένας πολίτης ο οποίος δίνει δημοσιότητα σε τέτοιες πληροφορίες χωρίς την κατάλληλη άδεια πρέπει να λογοδοτεί ενώπιον του νόμου για το εξάνθημά του ή τις εσκεμμένες ενέργειές του.

Άρθρο 310 UK RF

Το άρθρο 310 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει αυτή την τιμωρία με τη μορφή:

 1. Πρόστιμο, το ποσό της οποίας μπορεί να φτάσει τα 80 χιλιάδες ρούβλια ή το συνολικό εισόδημα ενός πολίτη για περίοδο έως έξι μηνών.
 2. Υποχρεωτική εργασία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 480 ώρες.
 3. Διορθωτική εργασία, η διάρκεια της οποίας, ανάλογα με την απόφαση του δικαστηρίου, μπορεί να φτάσει τα 2 χρόνια.
 4. Σύλληψη, δηλαδή περιορισμός της ελευθερίας, η οποία δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 3 μήνες.

Ειδική τιμωρία επιβάλλεται από το δικαστήριο, ανάλογα με τη σοβαρότητα των συνεπειών του αδικήματος.

Αιτιολόγηση ενός εγκλήματος

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν δίκαιηκαι λογικό, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά όλες τις περιστάσεις του άρθρου 310 του Ποινικού Κώδικα. Τα σχόλια σε αυτό θα βοηθήσουν να γίνει αυτό, χρησιμοποιώντας τους βασικούς κανόνες και ορισμούς.

310 UK Σχόλια RF

Πρώτα πρέπει να φανταστείτεcorpus delicti, το αντικείμενο της οποίας είναι τα συμφέροντα της ίδιας της δικαιοσύνης. Το θέμα στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα άτομο που έχει φθάσει την ηλικία των δεκαέξι ετών και ειδοποιήθηκε αμέσως για την ανάγκη διατήρησης πληροφοριών σχετικά με την υπόθεση. Ένας πολίτης πρέπει να θεωρηθεί πλήρως υπεύθυνος για τις ενέργειές του στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Η αντικειμενική πλευρά της παραβίασης είναι το γεγονός ότι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο αποκαλύπτει πληροφορίες χωρίς τη γνώση (ή άδεια) των αρμόδιων αρχών (ερευνητής, εισαγγελέας, υπεύθυνος έρευνας και άλλοι). Μια τέτοια πράξη έρχεται σε αντίθεση με την υπόσχεση που έκανε αυτός ο πολίτης στην προηγούμενη "συνδρομή μη αποκάλυψης". Η υποκειμενική πλευρά της παραβίασης είναι ότι οι πράξεις του δράστη έχουν άμεση πρόθεση, δηλαδή αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Σχόλια (0)
Προσθέστε ένα σχόλιο