Ποινή για ασφάλιση

Ο νόμος

Από τις αρχές του 2012, η ​​αστυνομία αύξησε τα πρόστιμαορισμένους τύπους παραβιάσεων των κανόνων κυκλοφορίας στους δρόμους. Οι περισσότερες αλλαγές επηρέασαν τις πολιτικές του OSAGO. Αυτό είναι αυτόματη ασφάλιση, η οποία ανήκει στην κατηγορία των υποχρεωτικών. Το CMTPL σας επιτρέπει να καταβάλλετε χρηματική αποζημίωση στους ιδιοκτήτες των οχημάτων σε περίπτωση που υπάρχει ζημιά στην υγεία, τη ζωή και την ιδιοκτησία τους. Το ποσό που καταβάλλεται μπορεί να φτάσει το μέγεθος τετρακόσια χιλιάδων ρούβλι. Σε περίπτωση πρόκλησης περισσότερων ζημιών, η διαφορά καταβάλλεται από τον ένοχο.

Η νομοθετική πράξη σχετικά με την εισαγωγή του OSAGO ήτανπου εγκρίθηκε το 2003. Σύμφωνα με τις διατάξεις του, η οδήγηση ελλείψει πολιτικής που επιβεβαιώνει τη σύναψη της σύμβασης "avtograzhdanki" απαγορεύεται. Η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο χωρίς ασφάλιση οδηγού. Ο επιθεωρητής της Κρατικής Επιθεώρησης Ασφάλειας της Κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το αυτοκίνητο στο χώρο στάθμευσης. Η έλλειψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί τη βάση για την άρνηση καταχώρισης ενός οχήματος, την απομάκρυνσή του από το μητρώο και τη διενέργεια επιθεώρησης οχήματος. Σκοπός του OSAGO είναι να προστατεύσει τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου από την αποζημίωση των τραυματιών.

Ποινή ασφάλισης σε περίπτωση απουσίας τουο οδηγός μπορεί να εκδοθεί σε εκατό ρούβλια. Ωστόσο, ο επιθεωρητής έχει το δικαίωμα να περιορίζεται σε προειδοποίηση. Ταυτόχρονα, η σύμβαση υποχρεωτικής ασφάλισης TPL πρέπει να συνάπτεται χωρίς διακοπή. Η τιμωρία αφορά μόνο την έλλειψη πολιτικής στα χέρια του οδηγού.

Ποινή για ασφάλιση ύψους τριακοσίων ρουβλώνχρεώνεται σε περιπτώσεις όπου ο έλεγχος ενός αυτοκινήτου δεν είναι τεκμηριωμένος. Το ίδιο ποσό του οδηγού μπορεί να χαθεί εάν παραβιάσει τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά τις ημερομηνίες χρήσης. Το θέμα είναι ότι ο όρος που έχει καθοριστεί για τις συμβάσεις της OSAGO είναι δώδεκα μήνες. Η περίοδος χρήσης του οχήματος μπορεί να μειωθεί κατόπιν αιτήματος του οδηγού. Το κόστος της πολιτικής μειώνεται. Η περίοδος κατά την οποία λειτουργεί το όχημα μειώνεται επίσης. Συχνά αυτό το δικαίωμα χρησιμοποιείται από τους οδηγούς που προτιμούν να μην αφήσουν το γκαράζ με την εμφάνιση του κρύου καιρού. Η ίδια ποινή λαμβάνεται από το άτομο που οδηγεί το αυτοκίνητο, αν δεν αναφέρεται στο έγγραφο OSAGO. Η πολιτική πρέπει να περιέχει το πλήρες όνομά του.

Ποινή για ασφάλιση που κυμαίνεται από πεντακόσιες μέχριοχτώ εκατοντάδες ρούβλια μπορούν να γραφτούν στον πολίτη, τον διαχειριστή του οχήματος, σε περίπτωση που απουσιάζει η πολιτική της OSAGO και η σύμβαση με τους οργανισμούς που την εκδίδουν. Σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η περίοδος για την απόκτηση αυτού του εγγράφου περιορίζεται σε πέντε ημέρες μετά την απόκτηση του δικαιώματος οδήγησης αυτοκινήτου. Ένα πρόστιμο για την έλλειψη ασφάλισης θα εκδίδεται από τον επιθεωρητή, ακόμη και αν αυτή η περίοδος δεν έχει ακόμη περάσει από την αγορά του αυτοκινήτου. Η πληρωμή του χρηματικού ποσού μπορεί να αντικατασταθεί με απαγόρευση της λειτουργίας του αυτοκινήτου και την αφαίρεση των αριθμών εγγραφής από αυτό. Η πρόβλεψη αυτή αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2013. Οι αριθμοί και το δικαίωμα εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου θα επιστραφούν στον πολίτη μόνο μετά την εξάλειψη των λόγων που χρησίμευσαν ως βάση για την απαγόρευση.

Ποινή για την ασφάλιση σε περίπτωση καθυστέρησης της περιόδουη δράση μπορεί να εκταμιευθεί εντός του εύρους των πεντακοσίων έως οχτώ εκατοντάδων ρούβλων. Αυτή η παραβίαση είναι ο σοβαρότερος από όλους τους κανόνες του OSAGO. Ποια ποινή για την οδήγηση χωρίς ασφάλιση θα διοριστεί επιθεωρητής, θα είναι στο χέρι του να αποφασίσει. Εκτός από την ανάγκη να πληρώσει ένα χρηματικό ποσό, το αυτοκίνητο θα στερηθεί αριθμούς κατάσταση, και ο οδηγός θα χάσει το δικαίωμα οδήγησης του οχήματος. Εάν η προθεσμία καθυστέρησης είναι μικρότερη από τριάντα ημέρες, η ασφαλιστική εταιρεία δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή της να καταβάλει αποζημίωση.

Η αγορά του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης είναι δυνατή με την παρουσία τουΤο έγκυρο κουπόνι, που δείχνει το πέρασμα της τεχνικής επιθεώρησης. Το έγγραφο αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από διεθνές πιστοποιητικό ή διαγνωστική κάρτα. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι έγκυρα κατά την υποβολή αίτησης για ασφάλιση.

Σχόλια (0)
Προσθέστε ένα σχόλιο