Ποια είναι τα κοχύλια του εγκεφάλου

Υγεία

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα όργανοτο κεντρικό νευρικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από έναν τεράστιο αριθμό σχετικών διαδικασιών των νευρικών κυττάρων και είναι υπεύθυνο για όλες τις λειτουργίες του σώματος. Η κοιλότητα της κρανιακής περιοχής, στην οποία περιέχεται η εγκεφαλική ουσία, προστατεύει τα οστά από εξωτερικές μηχανικές επιδράσεις. Ο εγκέφαλος, καθώς και ο ραχιαίος, καλύπτονται με τρία κελύφη: σκληρά, μαλακά και ακανθώδη, καθένα από τα οποία εκπληρώνει τις λειτουργίες του.

Περιβλήματα του εγκεφάλου

Η δομή της στερεάς μεμβράνης του εγκεφάλου

Ισχυρό σκληρό κέλυφος του εγκεφάλουείναι ένα πυκνό περίσθετο του κρανίου, με το οποίο έχει μια ισχυρή σύνδεση. Η εσωτερική επιφάνεια του κελύφους έχει διάφορες διεργασίες που διεισδύουν σε βαθιές εγκεφαλικές ρωγμές προκειμένου να διαχωριστούν τα τμήματα. Η μεγαλύτερη τέτοια διαδικασία βρίσκεται μεταξύ των δύο ημισφαιρίων, που αντιπροσωπεύει ένα είδος δρεπάνι, το οπίσθιο μέρος του οποίου λιώνει με την υπόδειξη της παρεγκεφαλίδας και το περιορίζει από τους ινιακούς λοβούς. Στην επιφάνεια του πυκνού κελύφους του εγκεφάλου υπάρχει μια άλλη διαδικασία που βρίσκεται γύρω από την τουρκική σέλα, σχηματίζοντας ένα είδος διαφράγματος και παρέχοντας προστασία της υπόφυσης από την υπερβολική πίεση της εγκεφαλικής μάζας. Στις αντίστοιχες περιοχές υπάρχουν ειδικοί κόλποι, που ονομάζονται κόλποι, μέσω των οποίων υπάρχει εκροή φλεβικού αίματος.

Η δομή του ιστού αράχνης του εγκεφάλου του κεφαλιού

Σκληρό κέλυφος του εγκεφάλου

Το νωτιαίο μυελό του εγκεφάλου βρίσκεται μεεσωτερική πλευρά ενός συμπαγούς κελύφους. Αν και ήταν πολύ λεπτό και διαφανές, αλλά δεν διεισδύει μέσα στις ρωγμές και αύλακες ημισφαίρια ταυτόχρονα καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια του εγκεφάλου ουσίας, και κινείται από το ένα μέρος στο άλλο. Από εγκεφαλοαγγειακές αραχνοειδή μεμβράνη διαχωρίζει τον υπαραχνοειδή χώρο, η οποία είναι γεμάτη με εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Όταν το κέλυφος βρίσκεται σε μια βαθιά και πλατιές αυλακώσεις, ο υπαραχνοειδής χώρος γίνεται ευρύτερη, σχηματίζοντας μια ποικιλία μεγεθών δεξαμενής. Πάνω από τα κυρτά τμήματα, ειδικά πάνω από τις περιελίξεις, μαλακό και αραχνοειδή μεμβράνες του εγκεφάλου είναι στενά πιέζονται το ένα στο άλλο, έτσι ώστε η υπαραχνοειδή χώρο σε αυτούς τους τομείς περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό και είναι ένα τριχοειδές διάκενο.

Η αράχνη του εγκεφάλου

Τα ονόματα μεγάλων υπο-πατρικών δεξαμενών:

  • Η παρεγκεφαλίδα-μυελός βρίσκεται σε μια κοιλότητα μεταξύ της παρεγκεφαλίδας και του τόπου όπου βρίσκεται η μυκοειδής κοιλότητα.
  • Ο κόλπος του πλευρικού βόθρου βρίσκεται στην κατώτερη πλευρική πλευρά του εγκεφαλικού ημισφαιρίου.
  • η σταυροειδής δεξαμενή λειτουργεί στη βάση του εγκεφάλου του κεφαλιού, από το πρόσθιο τμήμα της οπτικής διασταύρωσης.
  • meznice meznozhkovoy τοποθεσία - μεταξύ των ποδιών του εγκεφάλου στο μεσοπλεύμα.

Τα κοχύλια του εγκεφάλου προεξέχουνδομές συνδετικού ιστού που καλύπτουν επίσης το νωτιαίο μυελό. Εκτελούν τη λειτουργία της προστασίας, δημιουργώντας ιστολογικά, αιμοπεταλικούς και αλκοολούχους φραγμούς, οι οποίοι σχετίζονται με τις μεταβολικές διεργασίες και την εκροή της εγκεφαλονωτιαίας ουσίας. Χωρίς αυτές τις δομές είναι αδύνατο για τον εγκέφαλο να λειτουργεί κανονικά και να λαμβάνει όλες τις ζωτικές ουσίες σε αυτό.

Σχόλια (0)
Προσθέστε ένα σχόλιο